Een nieuwe productie van Theater Zazoe

  Naar het gelijknamige boek van Kris Van Steenberge
  Spel : Deborah Cerrens, Hans Mortelmans en Patrick Renard
  Muziek : Hans Mortelmans

  Boekingen

  • deborahcerrens@scarlet.be
  • 0477.839.178

  Inhoud

  De negentiende eeuw loopt ten einde. Elisabeth, dochter van de smid,
  huwt met de jonge arts Guillaume Duponselle. Het zal geen gelukkig huwelijk worden.
  Als Elisabeth acht maanden later van een tweeling bevalt, blijkt de eerstgeborene
  een prachtige zoon, Valentijn. Het tweede kind is zo mismaakt dat Guillaume weigert
  hem een naam te geven. Toch blijft Nameloos in leven. Omdat zijn verschijning zijn vader
  en de dorpelingen doet huiveren, gaat Nameloos gesluierd door het leven.
  Dan doet de Eerste Wereldoorlog zijn intrede.

  Woesten vertelt een broeierig verhaal vol dorpsgefluister.
  Voor allen pakt de toekomst anders uit dan verwacht.

  Voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar.

  Andere producties

  Missie

  Zazoe Muziektheater streeft ernaar kinderen en jongeren bewust te doen kijken naar muziektheater
  als inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich in te leven in die van anderen.
  We willen een voedingsbodem en groeicompetentie ontwikkelen om zinvol en geƫmancipeerd om te gaan met
  maatschappelijke en sociale thema's.
  Het is onze basisintentie kinderen en jongeren te doen opgroeien tot mondige cultuurmensen.
  Door middel van interactieve voorstellingen, met eventuele nabespreking, willen we de doelgroep
  aanmoedigen tot reflectie over bepaalde sociale en maatschappelijke kwesties.