- home - De oversteek - Woesten -

Een muzikaal theaterstuk door Muziektheater Zazoe

Naar een sprookje van Oscar Wilde
Spel : Deborah Cerrens en Hans Mortelmans
Muziek : Hans Mortelmans

Boekingen

  • deborahcerrens@scarlet.be
  • 0477.839.178

Inhoud

De oude waterrat is geen familiemens.
"Liefde zal best aardig zijn maar ik houd het bij vriendschap" zegt hij graag.
De groene vlasvink gelooft de waterrat niet echt.
De kleine vogel vertelt de rat een verhaal over een vreemde vriendschap
tussen een rijke molenaar en een arme bloemenkweker die Hans heet.
De molenaar kan prachtig praten,
Hans is meer een man van de daad.
Hans heeft er alles voor over om de vriendschap van de rijke molenaar
te verdienen en misschien,
heel misschien krijgt hij zefs de versleten kruiwagen van de molenaar.
"Is het een verhaal met een moraal", vraagt de waterrat,
want daar houdt hij namelijk helemaal niet van!

Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Van sprookje naar muziektheater

"The devoted friend" ("De trouwe friend") van Oscar Wilde verscheen in 1888 in het
overbekende sprookjesboek The Happy Prince and Other Tales. Dit verhaal blijft tot op vandaag
het minst bekende van alle sprookjes die Oscar Wilde schreef. Misschien komt dit doordat Wilde
in "De trouwe vriend" genadeloos afrekent met de sociale ongelijkheid van zijn tijd. De arme
bloemenkweker en de rijke molenaar menen dat zij vrienden zijn, maar de schaamteloze uitbuiting
van de éne en de goedgelovigheid van de andere voeren het verhaal naar een tragische finale.
De tijden zijn weinig veranderd en het verhaal is gruwelijk actueel.

Met enkele rekwisieten (een kruiwagen, een ladder, een bloembak en wat zakken meel) brengt
Zazoe de voorstelling tot leven. De molenaar kan niet alleen goed praten maar is ook meester
in het "goedpraten". De bloemenkweker knikt en werkt. Gaandeweg wordt het sprookje een mijmering over
arm en rijk maar ook over echte en valse vrienden en de valstrikken van "iedereen te vriend houden".
De liederen geven de voorstelling kleur en lichtheid.

Natuurlijk bevat het verhaal ook een schat aan woordspelingen en
kromme redeneringen. Oscar Wilde zijn handelsmerk.
We citeren er enkele:

"Kijk, er zijn op de wereld miljoenen arme mensen,En slechts een handvol rijken.
Dat komt omdat rijk zijn veel moeilijker is dan arm zijn".

"Er zijn heel wat mensen die goed doen, maar er zijn maar weinig mensen die goed praten,
waaruit blijkt dat praten verreweg het moeilijkste van de twee is, en ook verreweg het deftigste"

"Aardige dingen zeggen kan iedereen en vleien en likken ook, maar een ware vriend zegt altijd
onaangename dingen, ook al doet het pijn. Ja, als hij echt een ware vriend is doet hij juist graag
pijn, want hij weet dat hij daar goed aan doet."

Andere producties

Missie

Zazoe Muziektheater streeft ernaar kinderen en jongeren bewust te doen kijken naar muziektheater
als inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich in te leven in die van anderen.
We willen een voedingsbodem en groeicompetentie ontwikkelen om zinvol en geëmancipeerd om te gaan met
maatschappelijke en sociale thema's.
Het is onze basisintentie kinderen en jongeren te doen opgroeien tot mondige cultuurmensen.
Door middel van interactieve voorstellingen, met eventuele nabespreking, willen we de doelgroep
aanmoedigen tot reflectie over bepaalde sociale en maatschappelijke kwesties.